अल्बट आइन्स्टाइनको जीवनीको बिश्लेशणात्मक अध्ययन

Author Archives: kesadh

अल्बट आइन्स्टाइनको जीवनीको बिश्लेशणात्मक अध्ययन

read more

A Reference book of Statistical Mechanics

Statistical Mechanics

ISBN: 9789937855723 Book Title: A Reference book of Statistical Mechanics Author: Gopal Bhandari Paperback Edition: 2012 For M.Sc Physics First Year

read more

A Refresher solution in General Solid State Physics

General Solid State Physics

Book Title: A Refresher solution in General Solid State Physics Author: Gopal Bhandari Paperback Edition: 2010 For M.Sc Physics Second Year

read more

A Refresher Solution in Spectroscopy

Spectroscopy

Book Title: A Refresher solution in Spectroscopy Author: Gopal Bhandari Paperback Edition: 2010 For M.Sc Physics First Year

read more

Book- Members of Constituent Assembly 2013 of Nepal

Introduction and Contents of the Book 1. Introduction of Nepal 2. The location of Nepal in World map, Asia 3. Data related to Nepal 4. Data related to CA Election, 2013 6. Results at a Glance of CA Election, 2013 7. Detailed profile (CV) of the direct CA members, 2013 8. Detailed profile (CV) of […]

read more

नेपालको संविधानसभा २०७० र यसका सदस्यहरू

नेपालको संविधानसभा २०७० र यसका सदस्यहरू बजारमा उपलब्ध छ निम्न ठेगानामा संपर्क गर्नु होला : प्रकाशक : माउण्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन,काठमाडौं, नेपाल वितरक : साइन्स इन्फोटक मासिक पत्रिका, काठमाडौं, नेपाल फोन नं ०१–४२४७६९९ फेसबुक पेज : 1. माउण्ट एभरेष्ट हिमालय पब्लिकेशन https://www.facebook.com/pages/Mount-Everest-Himalaya- Publication/326871947408750 2. साइन्स इन्फोटक मासिक पत्रिका https://www.facebook.com/pages/Science-Infotech/211967065663736 फेसबुक ग्रुप : 1. माउण्ट एभरेष्ट […]

read more